Wie zijn wij

De Professor Dumont is er voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar met het advies voor speciaal basisonderwijs. Deze kinderen bieden wij onderwijs, ondersteuning en begeleiding in samenwerking met specialisten en aangepast aan wat de ontwikkeling van elke leerling (binnen het ondersteuningsprofiel) vraagt.

Wij bieden kinderen een onderwijsplek waar zij zelfstandig hun eigen unieke talenten leren benutten en uit te dragen. In een omgeving van wederzijds respect, veiligheid, creativiteit en warmte ervaren zij hoe leuk en inspirerend leren (weer) kan zijn. 

Wij bieden ieder kind een plan op maat en werken voortdurend samen met ouders en professionele partners aan de meest passende uitvoering. Dit betekent dat ieder kind leert op de manier die het best bij hem of haar past. Door altijd te blijven vernieuwen houden wij ons onderwijs sprankelend en inspirerend. We zijn pas tevreden als ieder kind met zelfvertrouwen de volgende stap naar de toekomst kan zetten.

Team

In het schooljaar 2023-2024 bestaat het team uit:

 • Directeur: Juf Cheryll   
 • Adjunctdirecteur: Juf Lisette
 • Groep Paars: Juf Angelina, juf Rachelle
 • Groep Roze: Juf Farah, juf Christien
 • Groep Oranje: Juf Sheryll
 • Groep Rood: Juf Cansu, juf Sairisa
 • Groep Blauw: Juf Jori, juf Martha
 • Groep Lichtblauw: Juf Rosana
 • Groep Geel: Juf Audrey
 • Groep Wit: Juf Sandy
 • Groep Lichtgroen: Juf Ursula
 • Groep Groen: Juf Angela, meester Sam
 • Leerkrachtondersteuner:Juf Gurbet, juf Rachelle, meester Sam, juf Machteld, meester Ros, meester Diego, juf Sabrina, juf Christien en juf Sharon
 • Remedial Teacher: Juf Ingrid
 • Intern begeleider: Juf Tineke, juf Monieke
 • Orthopedagoog: Juf Anne
 • Managementondersteuner: Juf Leonore
 • Gym: Juf Zoë
 • Handvaardigheid: Juf Carlijn
 • Drama: nog niet bekend
 • Muziek: Juf Emma
 • Kooklessen: Meester Denroy
 • Kunst & Cultuur: Juf Machteld
 • ICT: Juf Gurbet
 • Administratie: Juf Sharmila
 • Conciërge: Meester Roberto
 • Logopedie: vacature
 • Kind en Motoriek: Juf Eline
 • Ouder-kindadviseur: Shanell Hughes
 • Schoolarts: Susan Habib

Contact met leerkrachten via Parro of het algemene mailadres: administratie@dumont.kolom.net

Schoolgids

De schoolgids is geschreven om ouders die een passende school voor hun kind zoeken een actueel en breed beeld van de school te geven. Daarnaast willen we met de schoolgids de huidige ouders informeren over de actuele ontwikkelingen binnen de school. 

Medezeggenschapsraad

Het is voor iedere school in Nederland verplicht om een Medezeggenschapsraad (MR) ingesteld te hebben. Een MR bestaat uit één of meerdere medewerkers (vaak leerkrachten, maar niemand van de leiding) van de school en één of meerdere ouders van de schoolgaande kinderen.

De taak van een MR is veelomvattend en de gezamenlijke MR mag over belangrijke onderwerpen meepraten of zelfs beslissen. Het doel van de MR laat zich waarschijnlijk het beste omschrijven als een extra paar ogen die met het beleid van de school meedenken en zo nodig daar advies over geven. In bepaalde situaties is de mening van de MR zelfs leidend.

Uiteindelijk bestaat de school voor de schoolgaande kinderen. Met een actieve MR bestaat er een instrument die met de schoolleiding meedenkt en zo nodig wijst op eventuele aandachtspunten of zelfs op gebreken. Met een actieve MR is er een goede brug tussen de school en de ouders op het gebied van kwaliteit en zorg, naast de pedagogische taken van de school.

De MR bestaat uit mevrouw van Houten, de heer Samjhawan, juf Ingrid en juf Jori.

PBS-methode