Gewoon waar kan,
speciaal waar nodig

SBO Professor Dumont is een school voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam Zuidoost. Kinderen die belemmerd worden bij het leren op een reguliere basisschool kunnen in de meeste gevallen bij ons terecht. Wij zijn een kleurrijke school in een kleurrijke wijk. Het mogen zijn wie je bent vinden wij heel belangrijk.

Missie en visie

Wij omarmen diversiteit van zowel leerlingen als medewerkers. Wij bieden kleinere klassen, extra aandacht en expertise voor kinderen die bijvoorbeeld snel afgeleid zijn, het tempo op een reguliere school niet bij kunnen houden, veel herhaling nodig hebben, moeite hebben met regels en afspraken en soms ook moeite hebben met andere kinderen. Wij bieden structuur en veiligheid waarin elk kind zich op zijn eigen manier en tempo kan ontwikkelen.

De leerlingenpopulatie op onze school is divers en multicultureel. We noemen onszelf een kleurrijke school omdat we in een gemengde wijk staan en onze leerlingen verschillende culturele achtergronden hebben. 

Het mogen zijn wie je bent staat hoog in ons vaandel. We versterken het zelfbeeld van de leerling. We leren kinderen hun eigen identiteit te ontwikkelen maar ook aandacht en zorg te hebben voor anderen.

Onze waarden

Dingen die je als school echt belangrijk vindt, die maken wat je bent. Dat zijn waarden. Met die waarden onderscheid je je als school. En zorg je ervoor dat je van betekenis bent voor de leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en iedereen die met onze school in contact komt.

 • Aandacht
  Voor elkaar en de dingen om je heen
 • Betrouwbaar
  Een voorspelbaar patroon geeft zekerheid
 • Harmonie
  Met plezier samen leven, samen leren
 • Mondig
  Uiting geven aan gevoelens en een mening hebben
 • Verbinding
  Partnerschap met ouders en leerling
 • Verantwoordelijk
  Verantwoordelijkheid nemen, krijgen en hebben

PBS-methode

De Dumontschool gebruikt de PBS-methode. De letters staan voor Positive Behavior Support. Het is een aanpak die gewenst gedrag versterkt en ongewenst gedrag helpt voorkomen door een positieve en sociaal veilige omgeving.

Interview Rosana en Diego

Rosana Ramdjas en Diego Esajas over werken op  SBO professor Dumont. Rust, aandacht en duidelijkheid; dat zijn de ingrediënten van de aanpak van Rosana, Diego en hun collega’s op de Dumontschool.


Kom werken bij Kolom

Onze school heeft regelmatig diverse vacatures. Deze kun je terugvinden op de site van KOLOM.

Een open sollicitatie kun je richten aan de directie, Cheryll Burgos en Lisette van Dijk. directie@dumont.kolom.net

Belangrijke dagen

In de kalender staan de vakanties, studiedagen en andere belangrijke dagen.