KOM GERUST EENS LANGS

Door middel van deze website willen wij nieuwe ouders zo goed mogelijk informeren over de gang van zaken op bij ons school, over de manier waarop wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn. 

Daarnaast willen wij graag laten zien hoe een en ander georganiseerd is op onze school en welke activiteiten wij ondernemen met de kinderen.

Wij hopen dat u na het lezen van de verschillende onderdelen op deze website een beeld heeft van onze school. U bent als ouder welkom om een afspraak te maken om kennis met ons te maken en wij geven u graag een rondleiding.


Missie:

Ieder kind is uniek en kan bij ons zichzelf zijn in de manier waarop hij leert… én elke nieuwe dag met een lach!