Wat bieden wij

De Professor Dumont is een van de 14 scholen van Kolom, Stichting voor Speciaal en Regulier Onderwijs. De school is genoemd naar Professor J.J. Dumont, die zich inzette voor leerlingen met leerproblemen.

Wij bieden:

  • een fijne, veilige school met kleine groepen (max 15 leerlingen)
  • veel aandacht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
  • iedere dag kansen om te groeien en te leren
  • juffen en meesters met liefde voor het SBO

Wij vinden het belangrijk dat:

  • we veel contact hebben met de ouders
  • leerlingen zelfvertrouwen krijgen
  • leerlingen zingen, spelen en acteren
  • leerlingen leren koken en het ook op mogen eten!
  • leerlingen worden gestimuleerd om zich tot sociale, zelfstandige burgers te ontwikkelen
  • leerlingen de wereld leren kennen d.m.v. gastlessen en excursies

Extra ondersteuning

De school biedt extra ondersteuning door de aanwezigheid van een orthopedagoog/schoolpsycholoog, een ergo- fysiotherapeut, een logopedist, een medewerker ouder- en kindteam, een jeugdarts, een schooltandarts, een lees- en spellings begeleider en leesvrijwilligers.

Verder beschikken we over vakleerkrachten gymnastiek / motorische remedial teaching / logopedie / drama / muziek / koken en handvaardigheid. Fibbe en Sports & Behaviour zijn onze externe partners. Zij bieden hulp aan kind en/of opvoeders met o.a. weerbaarheidstrainingen en opvoedondersteuning. 

Schoolondersteuningsprofiel

Met dit schoolondersteuningsprofiel brengen we in beeld welke ondersteuning wij onze leerlingen bieden, wat we van onze leerkrachten verwachten, wie onze (externe) partners zijn en waar onze grenzen liggen.

Leerlingvolgsysteem

Om de resultaten van de leerlingen te volgen, gebruiken we met ingang van 2024 de toetsen van Boom.

Ontwikkelingsperspectief

Voor elk kind wordt een OPP of te wel een ontwikkelingsprofiel geschreven. Hierin worden de vorderingen, de ontwikkeling en de doelen opgenomen. Dit wordt regelmatig geëvalueerd en vormt de leidraad voor het werken in de groep. U wordt 2 keer per jaar uitgenodigd voor het ‘OPP-gesprek’ van uw kind.  De leerkracht vertelt eventueel samen met uw kind over zijn of haar ontwikkeling. 

De leerlingen hebben vaak Afro-Amerikaanse roots – ze zijn muzikaal en zo ritmisch! Er is ruimte voor hun talenten en via muziek kunnen ze hun trots laten zien