Privacy-beleid Stichting Kolom

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Hiervoor wordt Informatiebeveiligings- en privacybeleid opgesteld en er is een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

Privacy voor leerlingen en medewerkers

Op de scholen en het Centraal Buro van Stichting Kolom wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school en het Centraal Buro worden er gegevens over en van leerlingen en medewerkers vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. 

Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 

Verwerkersovereenkomsten met leveranciers

De scholen maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling- en medewerkers gegevens. Het bestuur heeft met de leveranciers van het centraal bureau en haar scholen strikte afspraken gemaakt (de z.g. verwerkersovereenkomsten) over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Informatie van medewerkers wordt alleen gebruikt ten behoeve van de eigen organisatie.

Vragen of klachten?

Indien u een vraag, opmerking of een klacht heeft kunt u contact opnemen met het Centraal Buro van Stichting Kolom via mail of telefoon (020 – 5148 080). 

U kunt als u dat wenst ook voor uw vraag, opmerking of klacht, direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via het contactformulier.

Het informatiebeveiligings- en privacybeleid en verdere informatie over AVG wordt t.z.t. hier beschikbaar gesteld.