PBS staat centraal binnen de school. Wij gaan uit van een positief pedagogisch klimaat. Sinds de invoering van PBS merken de leerlingen een duidelijk verschil. Uit het interview met inspectie (03-2017) gaven zij aan dat het weer veiliger is op school en dat zij met nog meer plezier naar school toe komen. Wij werken vanuit de waarden: veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.