PBS (Positive behavior support


PBS (Positive Behaviour Support) staat centraal binnen de school. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en ongewenst gedrag voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan aspecten die met omgang te maken hebben opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor dat positief gedrag wordt gestimuleerd. Zo kunnen leerlingen individueel en met elkaar punten (in de vorm van tokens) verdienen en ontvangt de hele klas extra tokens als het weekdoel is bereikt en wordt de klas getrakteerd. Op vaste momenten wordt er schoolbreed aandacht besteed aan een PBS-regel. Deze regel zal dan vervolgens in de klas meerdere malen terugkomen in de week aansluitend op het schoolbrede PBS-moment.

Sinds de invoering van PBS op de Prof. Dumontschool merken de leerlingen een duidelijk
verschil.  Zij gaven aan dat het veilig is op school en dat zij met nog meer plezier naar school komen. Wij werken vanuit de waarden: veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.