ONS ONDERWIJS

De Prof. Dumontschool biedt speciaal basisonderwijs aan kinderen die een extra
steuntje nodig hebben.

● De school beschikt  over interne en externe specialisten zoals een
logopedist, orthopedagoog/schoolpsycholoog, ergo- fysiotherapeut, jeugdarts,
schooltandarts, lees- en spellingsbegeleider en een medewerker ouder- en kindteam.
Verder beschikken we over vakleerkrachten gymnastiek/ motorische remedial
teaching/ logopedie/ drama/ muziek / koken en handvaardigheid
● Tijdens de kooklessen laten we ons inspireren door de verschillende culturen en
laten we de kinderen ook andere smaken en gebruiken ontdekken
● We hechten veel waarde aan samen leren en samen spelen. Zo vinden nieuwe
leerlingen snel hun eigen vriendjes en vriendinnetjes op school.
● We bieden kinderen structuur en regelmaat (d.m.v. het GIP-model) om in
kleine groepen en subgroepen zelfstandig te werken
● Onze aanpak is voor de leerlingen voorspelbaar en duidelijk, wat hun prestaties ten
goede komt

"Ook in het speciaal basisonderwijs werken leerlingen op verschillende niveaus. De een is
snel, de ander langzaam, de derde heeft uitleg op verschillende manieren nodig en de
vierde heeft aan een half woord genoeg. Op de Prof. Dumontschool willen we de
leerlingen maatwerk bieden, maar dat stelt hoge eisen aan het klassenmanagement. Een
gezamenlijke aanpak met een doorgaande lijn in alle groepen biedt hierin uitkomst.
Het GIP-model geeft daarbij houvast. GIP staat voor Groeps- en Individueel gericht
Pedagogisch en didactisch handelen van de leraar."
Bron: website leraar24.nl