nieuwsbrief nummer 7

Hier leest u het verslag van de schoolreisjes en meer over de themaweken die op stapel staan. Verder alvast de data van de vakanties van komend schooljaar.

Media
  • Paraplus