Nieuwsbrief nummer 2

Hier leest u de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar, met informatie over de ouderbijdrage, een kijkje bij de opening van de Kinderboekenweek en de kooklessen van juf Renathe.
Media
  • Eekhoorn