Welkom op de site van SBO Professor Dumont

SBO Professor Dumont is een relatief kleine speciale basisschool in Amsterdam Zuidoost. Wij geven onderwijs aan kinderen met leer-, gedrag en sociaal-emotionele problemen. Bij de meeste van onze leerlingen is er sprake van een combinatie van factoren waardoor het kind op een of andere manier wordt belemmerd om te leren op een reguliere basisschool. U kunt hier bij denken aan te snel afgeleid, het tempo niet bij kunnen houden, herhaling nodig hebben, moeite hebben met regels en afspraken en soms ook moeite hebben met andere kinderen. 

Visie:

Wij bieden kinderen een onderwijsplek waar zij samen met ons, zelfstandig, hun eigen unieke talenten leren benutten en uit te dagen. 

 In een omgeving van wederzijds respect, veiligheid, creativiteit en warmte ervaren zij hoe leuk en inspirerend leren (weer) kan zijn. Wij bieden ieder kind een plan op maat en werken voortdurend samen met ouders en professionele partners aan de meest passende uitvoering. Dit betekent dat ieder kind leert op de manier die het beste bij hem of haar past. Door altijd te blijven vernieuwen houden wij ons onderwijs sprankelend en inspirerend. We zijn pas tevreden als ieder kind met zelfvertrouwen de volgende stap naar de toekomst kan zetten.

De aanpak van onze school richt zich op het vergroten (of herstellen) van het zelfvertrouwen van uw kind. Dat doen wij door het creëren van rust en regelmaat, door voorspelbaar te zijn Dat doen we ook door het schoolse leren aan te bieden in veel praktische vaardigheden onder het motto: “Leren moet je DOEN”. 
Daartoe is onze school uitgerust met een prachtige leskeuken, een prima lokaal voor handvaardigheid, is er 3 keer per week gymnastiek en zijn we nu bezig met een echte schoolwinkel.
Daarnaast gaan we de komende 3,5 jaar gezamenlijk werken aan een project voor het goed het opzetten van een combinatielessen  van kunst, cultuur, handenarbeid, muziek en  wetenschap en techniek lessen. Want wat is er leuker om op die manier zelf te ontdekken waar je goed in bent, waar je plezier aan beleeft, wat je leuk vindt om te leren en trots op bent en dan ondertussen ook bezig te zijn met onderzoeken en leren. 

Voor de meeste ouders is onze school een eerste kennismaking met een speciale vorm van onderwijs; veel ouders weten nog niet wie wij zijn en wat wij doen. Dat is ook logisch want als alles goed gaat maak je je geen kennis  met onze vorm van onderwijs.
Ouders die bij ons een leerling aanmelden, hebben wel vaak al een heel traject van allerlei besprekingen op de basisschool achter de rug. Een onderdeel van dat traject kan een kennismaking met een SBO- school zijn. U kunt dan zelf kijken en ervaren hoe rustig het bij ons is, hoe het er bij ons toegaat, hoe groot de groepen zijn en u kunt al uw vragen stellen en misschien kunnen wij ook een paar zorgen bij u weghalen.
U kunt dit als ouder of verzorger zelf regelen met ons, maar ook samen met de Interne Begeleider of iemand van het OKT komen als u dat prettig vindt. 
Media
  • prof. Dumontschool Amsterdam ZO-4