Nieuwsbrief nummer 7

In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor het Coronavirus,  het voorstellen van de nieuwe directeur a.i. en de aankondiging van de schoolfotograaf. 
Media
  • Schoolfotograaf